Stans i produksjonen koster!

Den beste garantien for driftssikker produksjon ligger i riktig tilpasset utstyr og grundig opplæring.

I tillegg har vi et desentralisert servicetilbud og et godt utbygd nettverk med tilsammen 15 service-teknikere strategisk plassert over hele landet.

Vi er der når nye eller gamle maskiner skal installeres. Når periodisk vedlikehold er nødvendig. Vi er der med kunnskap, opplæring, manualer og produksjonsløsninger. Vi er der - raskt - hvis uforutsette problemer oppstår.

Sentralbord: 73 96 96 00 | Service og support: 954 00 530 | Maskin-vedlikehold: www.wictus.no

 Kunnskap
Turn key – opplæring

Brannslukking
15 service-teknikere – telefonservice

Bistand
Løsninger – manualer

Kalibrering
Oppmåling – dokumentasjon – dynamisk testing

Montasje
Nye maskiner eller flytting av eksisterende

Vedlikehold
Periodisk vedlikehold – tilstand – overhalinger

Kaspo Maskin fjernsupport