Sentralbord

Ring 73 96 96 00

 

Service og support

Ring 954 00 530

 

 

Maskin-vedlikehold

Se www.wictus.no

Stans i produksjonen koster!

Den beste garantien for driftssikker produksjon ligger i riktig tilpasset utstyr og grundig opplæring.

I tillegg har vi et desentralisert servicetilbud og et godt utbygd nettverk med tilsammen 15 service-teknikere strategisk plassert over hele landet.

Vi er der når nye eller gamle maskiner skal installeres. Når periodisk vedlikehold er nødvendig. Vi er der med kunnskap, opplæring, manualer og produksjonsløsninger. Vi er der - raskt - hvis uforutsette problemer oppstår.

  

Kunnskap

Turn key – opplæring

Brannslukking

15 service-teknikere – telefonservice

Bistand

Løsninger – manualer

Kalibrering

Oppmåling – dokumentasjon – dynamisk testing

Montasje

Nye maskiner eller flytting av eksisterende

Vedlikehold

Periodisk vedlikehold – tilstand – overhalinger 

Kaspo Maskin fjernsupport